Unia Europejska European Union

Adres:

35-021 Rzeszów

ul. Wincentego Pola 18

Kontakt:

17 852 72 63  

608 030 060

Otwarte:

Biuro szkoły: 09.00 - 17.00

Zajęcia: 08.00 - 21.00

Znajdź nas:

New English School - Szkoła Języków Obcych Rzeszów Znak jakości - quality Alliance
x1 3 2

Hiszpański

Nauka metodą bezpośrednią pomaga przełamać bariery komunikacyjne. Już po 2 latach nauki można opanować język w stopniu umożliwiającym skuteczne porozumiewanie się.

Metoda kładzie bezpośredni nacisk na praktyczne użycie języka mówionego, nie pomijając ani kwestii gramatycznych ani pisania. Reguły gramatyczne wprowadzane są ustnie, a ich stosowanie jest wielokrotnie ćwiczone. Pisownia jest również ćwiczona przez dyktanda.

Zasadniczym elementem lekcji jest ciąg pytań zadawanych uczniom przez nauczyciela, na które należy odpowiadać pełnym zdaniem. Nauczyciel w razie potrzeby pomaga przy odpowiedzi, podrzucając kolejne słówka. Cały materiał jest regularnie powtarzany, co zapewnia skuteczne zapamiętywanie.

Nasza metoda przygotowuje do egzaminów DELE.