Unia Europejska European Union

Adres:

35-021 Rzeszów

ul. Wincentego Pola 18

Kontakt:

17 852 72 63  

608 030 060

Otwarte:

Biuro szkoły: 09.00 - 17.00

Zajęcia: 08.00 - 21.00

Znajdź nas:

New English School - Szkoła Języków Obcych Rzeszów Znak jakości - quality Alliance
course3

Niemiecki

Kurs języka niemieckiego metodą bezpośrednią Rapid Deutsch przeznaczony jest dla osób pragnących w krótkim czasie nabyć umiejętności swobodnego posługiwania się językiem niemieckim. Całość kursu przewidziana jest na okres około trzech lat akademickich (w systemie dwa razy w tygodniu po dwie godziny) i zawiera materiał językowy konieczny do uzyskania certyfikatu Zertifikat Deutsch.

Podstawą kursu jest intensywna praca na zajęciach prowadzonych w przeważającej części w formie ustnej - wprowadzany materiał ćwiczony jest w postaci pytań i odpowiedzi. Powtarzanie w szybkim tempie całych struktur w języku niemieckim wywołuje efekt automatycznego ich przyswajania. Uczniowie formułują również krótkie samodzielne wypowiedzi na określony temat podsumowujące przerobiony fragment materiału. Taka forma zajęć pozwala na przyswojenie słownictwa, właściwej wymowy oraz praktyczne opanowanie podstawowych struktur gramatycznych pozwalające na swobodne wypowiadanie się w języku niemieckim. Zajęcia uzupełnione są o czytanie oraz pisanie ze słuchu tekstów wcześniej przerobionych ustnie. Dodatkowo uczestnicy kursu otrzymują bardziej tradycyjne ćwiczenia słownikowe i gramatyczne pozwalające na utrwalenie materiału.

Trudna często gramatyka języka niemieckiego przedstawiona jest w jasny i przystępny sposób. Praktyczne i nowoczesne słownictwo podzielone jest na działy tematyczne co ułatwia jego zapamiętywanie oraz wykorzystywanie w praktyce. Już od pierwszych lekcji daje to uczestnikom kursu widoczne efekty nauki - możliwość prowadzenia rozmowy w języku niemieckim w sytuacjach często spotykanych w środowisku niemieckojęzycznym, co wzmacnia ich motywację.

 

Nasza metoda przygotowuje do:

- egzaminów Goethe - Institut

- matury

- egzaminów gimnazjalnych